Aktualności|

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę i pomyślnie zdali egzaminy w dwóch kwalifikacjach zawodowych (część teoretyczna oraz praktyczna) otrzymają dyplomy technika, uprawniające do wykonywania zawodu. Dyplomy zostaną wręczone razem ze świadectwem maturalnym w dniu 5 lipca 2022r.

W sytuacjach pilnych dyplom można odebrać – okazując dokument tożsamości ze zdjęciem – w sekretariacie Technikum począwszy od 1 czerwca 2022r., w godz. 9-14.

Wszystkim informatykom, logistykom oraz pracownikom obsługi turystycznej, którym Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie wystawiła dyplomy zawodowe – serdecznie gratulujemy!

Comments are closed.

Close Search Window