Aktualności|

W Dniu Edukacji Narodowej niech dobitnie wybrzmią wszelkie słowa podnoszące niezaprzeczalną wartość nauki, nauczania i wychowywania. Wszystkim, którzy jesteśmy w tym razem i codziennie wspólnie uczestniczymy w  procesie przekazywania wiedzy i umiejętności, kształtowania charakterów i postaw – uczniom, nauczycielom, rodzicom, pracownikom administracji i obsługi, wszelkim władzom współorganizującym powszechną edukację życzymy motywacji i sukcesów!

Dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Comments are closed.

Close Search Window