Aktualności|

Kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie serdecznie zapraszamy do zwiedzania budynków szkoły, zapoznania się z ofertą edukacyjną i atmosferą szkoły w czwartek 27 kwietnia 2023r. Już od 8.00 rano wg szczegółowego grafiku wszystkie klasy ósme okolicznych szkół podstawowych wraz z wychowawcami i doradcami zawodowymi będą gośćmi szkoły.

Oferta LO

  • Humanistyczno-psychologiczna (rozszerzone:język polski, język angielski, (nauczany w grupach międzyoddziałowych wg poziomu zaawansowania) oraz przedmiot wybrany (historia lub biologia) zajęcia dodatkowe: edukacja prawna
  • medyczno-przyrodnicza (rozszerzone: biologia, język angielski, (nauczany w grupach międzyoddziałowych wg poziomu zaawansowania) oraz przedmiot wybrany (chemia lub geografia), zajęcia dodatkowe: ćwiczenia laboratoryjne
  • ścisła (rozszerzone: matematyka, język angielski(nauczany w grupach międzyoddziałowych wg poziomu zaawansowania) oraz przedmiot wybrany (biologia lub fizyka); zajęcia dodatkowe: algorytmika i programowanie

Oferta Technikum:

  • Informatyk
  • Logistyk
  • Ekonomista
  • Organizacja turystyki

Comments are closed.

Close Search Window