Aktualności|

  • część pisemna egzaminu odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w budynku Liceum ( harmonogram wywieszony na tablicy ogłoszeń – parter )
  • ze względów organizacyjnych maturzyści powinni stawić się w szkole o godz. 8.30
  • należy zabrać ze sobą: dowód osobisty, naklejki z numerem PESEL i IDENTYFIKATOREM szkoły ( otrzymane w maju !!!! ), czarny długopis ( najlepiej dwa ) oraz kalkulator prosty ( na egzamin z matematyki ). Opcjonalnie można wnieść na salę małą butelkę wody mineralnej.

 

  • 9 września 2022 r. w godz. 8:00 – 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną;
  • świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach 9 września 2022 r. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły;
  • egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny – nie jest liczony jako kolejne podejście do egzaminu z danego przedmiot

Comments are closed.

Close Search Window