Aktualności|

01.06.2022r. egzaminem praktycznym w zawodach: technik logistyk oraz technik organizacji turystyki rozpoczęliśmy kolejną, trzecią w tym roku, sesję egzaminacyjną, która potrwa aż do 15 czerwca. Wiedzą i umiejętnościami wykażą się wszyscy uczniowie klas III technikum – zarówno po gimnazjum, jak i po szkole podstawowej – czyli tzw. “podwójny rocznik”.

W piątek 3.06  kolejno o godz.  8.00, 10.00, 12.00, 14.00 odbędzie się dla wszystkich egzamin pisemny – po raz pierwszy w nowej, elektronicznej formule.

W pozostałych dniach egzaminów praktycznych uczniowie klas III technik informatyk i technik rachunkowości, dla których w danym dniu nie jest przeprowadzany egzamin, uczestniczą w normalnych zajęciach lekcyjnych.

Zdających prosimy o staranne przestrzeganie harmonogramu egzaminów i procedur, ale też życzymy naszym uczniom powodzenia!

Piątek 3.06. 2022r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich pozostałych uczniów (Technikum i LO).

Comments are closed.

Close Search Window