Aktualności|

Z radością informujemy, że projekt  Paderek doskonali umiejętności zawodowe z Erasmus + uzyskał akceptację Narodowej Agencji i został zatwierdzony do realizacji z wynikiem 90/100pkt. Dzięki pozyskaniu finasowania w wysokości 71 601 euro w nadchodzącym roku szkolnym zrealizujemy mobilność 30 uczniów Technikum nr 1 na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Autorkami wniosku, a tym samym opiekunkami projektu są Panie Iwona Szczygieł i Agata Włodyka.

Jednocześnie trwa już realizacja mobilności nauczycielskich na różne kursy doskonalenia zawodowego w ramach projektu:  Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu, na który pozyskaliśmy dofinansowanie 29 613 euro. Autorkami wniosku, a tym samym opiekunkami projektu są Panie Monika Popowska i Joanna Berszakiewicz.

Comments are closed.

Close Search Window