Aktualności|

W dniach 27-31 marca 2023r. reprezentacja Rady Pedagogicznej w składzie: Monika Popowska (koordynator programu Erasmus +, biolog), Aleksandra Żydek-Tomecka (polonistka), Marek Mnich (matematyk) oraz Dorota Gumienny (dyrektor szkoły, chemik) przebywała w odległym Ludinghausen, w Północnej Nadrenii-Westfalii w Niemczech. Nauczyciele gościli w Gimnazjum Św. Antoniego , gdzie mieli okazję obserwować organizację pracy szkoły, hospitować lekcje, rozmawiać z uczniami, nauczycielami, dyrekcją, lokalnymi władzami, członkami Towarzystwa Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wizyta upłynęła w bardzo otwartej i ciepłej atmosferze, w poczuciu przynależności do Zjednoczonej Europy. Obserwowano lekcje w języku angielskim, integrację uczniów z Ukrainy i Syrii, omawiano typowe problemy wychowawcze, warunki i zasady pracy nauczycieli, porównano doświadczenia z nauczania zdalnego, narzędzia i sprzęt służący edukacji na odległość, a przede wszystkim planowano wizytę niemieckich uczniów i nauczycieli w Polsce, przewidzianą na styczeń 2024r. Wizyta kończy realizację projektu Kreatywność i technologie cyfrowe w zwiększaniu motywacji i współpracy uczniów w pocovidowym nauczaniu w ramach programu Erasmus +.

Comments are closed.

Close Search Window