Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski (nauczany w grupach międzyoddziałowych wg poziomu zaawansowania); zajęcia dodatkowe: edukacja prawna

Klasa dla tych, którzy solidne przygotowanie do matury chcą połączyć z rozwojem pasji humanistycznych. Czekają was spotkania z literaturą piękną, dyskusje i debaty, zwiedzanie wystaw artystycznych, spektakle teatralne i seanse kinowe, zajęcia w studiu nagraniowym, obcojęzyczni lektorzy, wyprawy śladami tajemnic historii.

Przygotujesz się tu do podjęcia studiów uniwersyteckich takich jak: prawo, administracja, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, filologia polska, filologie obce, pedagogika, historia, filozofia, kulturoznawstwo, public relations i wiele innych.
Warto dołączyć do knurowskiego „humana”!

Zajęcia edukacyjne punktowane

  • j. polski
  • matematyka
  • j. angielski
  • historia

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone

  • język polski
  • historia
  • język angielski

Comments are closed.

Close Search Window