Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski (nauczany w grupach międzyoddziałowych wg poziomu zaawansowania) oraz przedmiot wybrany (chemia lub geografia) ; zajęcia dodatkowe: ćwiczenia laboratoryjne

Klasa dla zainteresowanych zdobyciem solidnej wiedzy o organizmach żywych i prawach przyrody. Przygotowaliśmy dla Was prawdziwe doświadczenia w szkolnym laboratorium chemicznym, wycieczki terenowe, edukacyjne programy prozdrowotne, współpracę z placówkami naukowymi.
Chciałbyś zdobyć zawód, który niesie pomoc ludziom? Medycyna, stomatologia, analityka medyczna, farmacja, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, biotechnologia, biochemia, kryminalistyka, ochrona środowiska, weterynaria? Drogę otworzy Ci egzamin maturalny z biologii i przedmiotów przyrodniczych…

Zajęcia edukacyjne punktowane

  • j. polski
  • matematyka
  • j. angielski
  • biologia

Obowiązkowe przedmioty rozszerzone

  • biologia
  • język angielski

Przedmiot rozszerzony do wyboru

  • chemia
  • geografia

Comments are closed.

Close Search Window