Wykreuj swoją własną ścieżkę edukacyjną korzystając z możliwości swobodnego wyboru przedmiotów rozszerzonych – stwórz swój własny profil humanistyczny, ścisły albo medyczny – a wszystko to możliwe w jednej klasie. Zrealizujesz rozszerzony kurs języka angielskiego, a ponadto wybierzesz naukę 2 przedmiotów rozszerzonych z 5 zaproponowanych (matematyka, język polski, historia, biologia, chemia) Zapewniamy naukę przedmiotów rozszerzonych w małych grupach! Chcemy, aby absolwent zdobył wykształcenie ogólne, ale jednak rozwijał swoje uzdolnienia i zainteresowania.

Zajęcia edukacyjne punktowane

  • język polski
  • matematyka
  • język angielski
  • drugi język obcy

Obowiązkowy przedmiot rozszerzony

  • język angielski

Przedmioty rozszerzone do wyboru (2 dowolne przedmioty spośród wskazanych poniżej)

  • matematyka
  • język polski
  • historia
  • biologia
  • chemia

Comments are closed.

Close Search Window