Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie

ul. 1 Maja 21
44-190 Knurów
zsijp@powiatgliwicki.pl
NIP: 969 004 99 73
REGON: 000861340

I Liceum Ogólnokształcące
ul. 1 Maja 21
44-190 Knurów
tel/fax: (032) 235 19 61
zsijp@powiatgliwicki.pl

Technikum nr 1
ul. Szpitalna 25
44-194 Knurów
tel/fax: (032) 235 10 82
zsijp@powiatgliwicki.pl

Organ prowadzący: Powiat Gliwicki
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
44-100 Gliwice
Ul. Zygmunta Starego 17
Organ Sprawujący Nadzór Pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Delegatura w Gliwicach
44-100 Gliwice
Ul. Warszawska 35

Dane do faktury

Nabywca:
POWIAT GLIWICKI
44-100 Gliwice
ul. Zygmunta Starego 17
NIP 63 12 606 158

Odbiorca:
Zespół Szkół im. I.J.Paderewskiego
44-190 Knurów
ul. 1 Maja 21

Rachunek bankowy SZKOŁY:
Bank: Getin Noble Bank SA / O. w Gliwicach
Nr konta: 87 1560 1081 0000 9210 0000 4152

 

 

Rachunek bankowy Funduszu Rady Rodziców:
SKO RR Z. SZ. IM. PADEREWSKIEGO w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie
Nr konta: 64 8454 0001 3007 0063 8173 0001 

 

Formularz kontaktowy

    Close Search Window