Aktualności|

W czerwcu 2022r. I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu rządowego Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Z otrzymanych środków finansowych w kwocie 15 000 zł placówka skorzysta w roku szkolnym 2022/23. Program obejmuje zakup książek będących nowością wydawniczymi i lekturami, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizację wielu działań promujących czytelnictwo.

Dofinansowanie z budżetu państwa: 12 000 zł

Całkowita wartość zadania: 15 000 zł

 

Comments are closed.

Close Search Window