O nas

Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie to dwie publiczne szkoły ponadpodstawowe:  I Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 1 . Młodzież Knurowa i okolicznych miejscowości zdobywa tu wykształcenie średnie, otwierające drogę na wyższe uczelnie. 

I Liceum Ogólnokształcące kształci młodzież od 1954r. Uczniowie zdobywają wiedzę w klasach ogólnych w trzech profilach: humanistycznym, ścisłym lub medyczno-przyrodniczym. Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Szkoła mieści się w Knurowie przy ul. 1 Maja 21.

 

Kompleks sportowy I Liceum Ogólnokształcącego w Knurowie
Kompleks sportowy I Liceum Ogólnokształcącego w Knurowie
Budynek Technikum nr 1 w Knurowie
Budynek Technikum nr 1 w Knurowie

Technikum nr 1 zostało założone w 2006r. Młodzież zdobywa tu następujące zawody: technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości oraz technik organizacji turystyki. Uczniowie zdobywają tytuł technika, zdając 2 obowiązkowe egzaminy zawodowe (w klasie III i V). Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym. Szkoła znajduje się w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25.

Przy budynku przy ul. 1 Maja 21 znajduje się duży, bardzo dobrze wyposażony kompleks sportowy, złożony z hali sportowej, sali gimnastycznej, siłowni, salki tanecznej oraz zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych i boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią. 

W Zespole Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie pracują wysoko wykwalifikowani, zaangażowani w obowiązki zawodowe, doświadczeni nauczyciele; większość posiada uprawnienia egzaminatorów egzaminu maturalnego i zawodowego w różnych dyscyplinach wiedzy. Wysoką jakość pracy dydaktycznej potwierdzają rokrocznie bardzo wysokie wyniki egzaminów państwowych.

Popularny w środowisku Paderek to szkoła aktywna, partnerska, zakorzeniona w swojej tradycji, lecz nowoczesna i ambitna. Pracę wychowawczą szkoły wspierają pedagog, psycholog, doradca zawodowy i inni specjaliści.

Organem prowadzącym Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie jest Powiat Gliwicki. (Starostwo Powiatowe w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17).

Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty (Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35).

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Knurowie
Budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Knurowie
Close Search Window