Aktualności|

Świadectwa Dojrzałości będą do odbioru w sekretariatach szkoły w piątek 7 lipca 2023r. w godz. 12-15, a następnie we wszystkie dni robocze w godzinach 9 – 14. Maturzysta potwierdza swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego .

Ponadto Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie informuje, że

7 lipca br. pomiędzy godz. 8:00 a 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło (obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektora szkoły) lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Comments are closed.

Close Search Window