W roku szkolnym 2014/15, w ramach europejskiego programu Erasmus+,  w szkole realizowany był projekt Lingwistyczne szlify, mający na celu podniesienie jakości pracy szkoły w dziedzinie nauczania języków obcych. W czasie trwania projektu nauczyciele języków obcych uczestniczyli w kursach językowo – kulturowych za granicą, gdzie mieli możliwość odświeżenia swoich umiejętności językowych, a także nawiązania współpracy z nauczycielami z różnych krajów. Fotorelacja tutaj Lingwistyczne szlify

Comments are closed.

Close Search Window