OPIS PROJEKTU ERASMUS+

„Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego”

Termin realizacji projektu: 15.12.2019 – 14.12.2021

Uczestnikami projektu będzie 64-osobowa grupa uczniów z klas drugich, trzecich i czwartych Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie o specjalności technik obsługi turystycznej/technik organizacji turystyki, technik logistyk, technik ekonomista/technik rachunkowości, technik informatyk podzielona na dwie grupy wyjazdowe po 32 osoby w każdym roku: 2020 i 2021. Uczestnicy zostaną wyłonieni w procesie rekrutacji zgodnie z opracowanym regulaminem. Czas realizacji praktyk przewiduje się na okres 3 tygodni. Uczestnicy będą brali udział w stażach zorganizowanych w hiszpańskich renomowanych przedsiębiorstwach branżowych w Sevilli i Maladze.

Naszym partnerem w projekcie jest firma z wieloletnim doświadczeniem w realizacji staży zawodowych euroMind, z którą już współpracowaliśmy realizując poprzednie projekty. Młodzież realizować będzie program praktyk zawodowych oraz program pedagogiczno- kulturalno-językowy.

Celem nadrzędnym projektu jest zaspokojenie potrzeb uczestników w zakresie:

 • zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych, zwiększających ich szanse
 • zatrudnienia na europejskim rynku pracy,
 • realizacja zagadnień objętych programem kształcenia praktycznego na poziomie
 • europejskim, a w szczególności poznanie nowych trendów i porównanie ich
 • z technologią stosowaną w polskich zakładach,
 • zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku pracy,
 • doskonalenie umiejętności oraz przygotowanie do zakładania własnych firm na rynku
 • europejskim,
 • konfrontacji posiadanej wiedzy teoretycznej z praktyką stosowaną w zagranicznych
 • firmach,
 • doskonalenie języka obcego, poznanie kultury i tradycji regionu oraz kraju, a także
 • nawiązanie znajomości, mogących zaowocować wieloletnimi kontaktami.

Pozyskane środki na realizację programu w latach 2019-2021 wynoszą 147 658 EUR.

Comments are closed.

Close Search Window