Aktualności|

Kandydatów do klas pierwszych zapraszamy do logowania się w systemie wspomagającym rekrutację Vulcan https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/, tworzenia przemyślanego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i – o ile Paderek jest szkołą pierwszego wyboru – dostarczenie wydrukowanego i podpisanego przez Rodzica wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej do sekretariatu szkoły lub drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego Rodzica. Etap składania wniosków trwa do 19 czerwca 2023, do godz. 15.00.

Jeżeli link nie działa poprawnie – zaleca się zmianę przeglądarki.

Ósmoklasistów zapraszamy do klas I Liceum Ogólnokształcącego (Knurów, ul. 1 Maja 21): humanistyczno-psychologiczna, medyczno-przyrodnicza lub ścisła oraz do Technikum nr 1 (Knurów, ul. Szpitalna 25), kształcącego w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista, technik organizacji turystyki.

Comments are closed.

Close Search Window