Aktualności|

Spektrometria mas- nie taki diabeł straszny


Czy wiecie co ma wspólnego ciekły azot z rezonansem magnetycznym albo jak zapakować
napompowane balony do małego pudełka? Na te i inne pytania odpowiedzi udzielał
młodzieży Profesor Politechniki Śląskiej Nikodem Kuźnik. W dniu 6.06 odbył się w naszej
szkole wykład na temat spektrometrii masowej, w którym udział wzięli uczniowie z klas IIM i IIIM. Wykład miał na celu wprowadzenie uczestników w zagadnienia związane z tym
zaawansowanym narzędziem analitycznym i rozwiązanie problemów napotykanych w
zadaniach maturalnych.
Podczas wykładu omówiono podstawowe zasady działania spektrometrii masowej oraz jej
zastosowanie w różnych dziedzinach nauki i przemysłu. Wyjaśniono, że spektrometria
masowa jest techniką analizy chemicznej, która pozwala na identyfikację substancji i
określenie ich składu chemicznego na podstawie masy cząsteczek.
Prowadzący wykład przedstawił młodzieży podstawowe elementy spektrometru masowego,
takie jak źródło jonów, analizator masowy i detektor. Wyjaśnił, jak procesuje się próbki, jak
tworzy się jonizację, a następnie jak przeprowadza analizę masową. Następnie skupił się na
różnych zastosowaniach spektrometrii masowej. Omówił jej znaczenie w analizie substancji
organicznych i nieorganicznych, a także w badaniach środowiskowych, farmaceutycznych i
medycznych. Przedstawił również rozwój tej technologii i jej wpływ na postęp nauki i
technologii. Wraz z młodzieżą Pan Profesor rozwiązywał zadania maturalne i przeprowadził
eksperymenty.
Udział w tym wykładzie dostarczył młodzieży cennych informacji na temat spektrometrii
masowej oraz jej roli w dzisiejszym świecie nauki i technologii. Dzięki temu doświadczeniu
młodzi ludzie mieli szansę poszerzyć swoje horyzonty i zainspirować się do dalszego
zgłębiania nauk ścisłych. Nie było to pierwsze spotkanie z Profesorem Nikodemem Kuźnikiem w naszej szkole.


Dziękujemy i zapraszamy ponownie.

Comments are closed.

Close Search Window