PPK

Wniosek lub deklarację należy złożyć do księgowości osobiście bądź za pośrednictwem poczty polskiej – listem poleconym.

 
 

Wnioski pracownicze:

Wnioski do pobrania również w Sekretariacie Szkoły.

Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14

Opieka nad dzieckiem – oświadczenie rodzica

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych znajduje się w Sekretariacie Szkoły.

Oświadczenie emeryta – obowiązkowe:

Oświadczenie – emeryci

Wnioski oraz terminy ich składania:

do 15 czerwca:

do 15 września:

do 30 listopada:

(Świadczenie świąteczne)

Według potrzeby:

Wnioski składane po terminie nie będą rozpatrywane.

Comments are closed.

Close Search Window