Szkoła Policealna nr 1- oferta edukacyjna 2024/2025

 

 

Technik administracji 334306

 

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

Nabór na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej, decyduje kolejność zapisów.

Szkoła dzienna, dwuletnia (4 semestry).

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły: od 15 maja 2024r. do 17 czerwca 2024r.

Dostarczenie świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego: od 21 czerwca 2024r. do 05 lipca 2024r. do godz. 15.00

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych: 12 lipca 2024r.

Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie: 13 maja 2024r. do 16 lipca 2024r.

Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: do 18 lipca 2024r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 19 lipca 2024r. do godz.14.00

Comments are closed.

Close Search Window