Szkoła Policealna nr 1- oferta edukacyjna 2023/2024

 

 

Technik administracji 334306

 

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

Nabór na podstawie świadectwa ukończenia szkoły średniej, decyduje kolejność zapisów.

Szkoła dwuletnia (4 semestry), zaoczna (weekendy).

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły: od 15 maja 2023r. do 19 czerwca 2023r.

Dostarczenie świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego: od 23 czerwca 2023r. do 10 lipca 2023r. do godz. 15.00

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych: 18 lipca 2023r.

Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie: 15 maja 2022r. do 20 lipca 2023r.

Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: do 25 lipca 2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 26 lipca 2023 r. do godz.14.00

Comments are closed.

Close Search Window