Charakterystyka zawodu – TECHNIK LOGISTYK symbol 333107

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Zawód dla tych, którzy są dobrymi organizatorami. Logistyk zapewnia dostawę potrzebnych materiałów i produktów we właściwym czasie, do właściwego miejsca, właściwemu klientowi w potrzebnej ilości, o odpowiedniej jakości i optymalnym koszcie. Absolwenci znajdą zatrudnienie w nowoczesnych centrach spedycyjnych i logistycznych. Dobra znajomość dwóch języków obcych wraz ze słownictwem zawodowym z zakresu transportu, spedycji i logistyki będzie dodatkowym atutem na rynku pracy

Zajęcia edukacyjne punktowane

  1. język polski
  2. matematyka
  3. język angielski
  4. drugi język obcy

Dostarczenie do dnia 18 lipca 2024r. zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła)

 

Comments are closed.

Close Search Window