Charakterystyka zawodu – TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI symbol 422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Zawód dla tych, którzy chcą profesjonalnie organizować ludziom aktywny i nieaktywny wypoczynek. Kandydat powinien mieć wysoką kulturę osobistą, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność podejmowania szybkich decyzji w różnych sytuacjach. Absolwent będzie sprawnie posługiwał się dwoma językami obcymi. W zależności od potrzeb i zainteresowań odbędzie praktykę zawodową u dużych touroperatorów, małych pośredników usług turystycznych, w hotelach, restauracjach.

Zajęcia edukacyjne punktowane

  1. język polski
  2. matematyka
  3. język angielski
  4. drugi język obcy

Informacje dodatkowe

Dostarczenie do dnia 18 lipca 2024r. zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła)

 

Comments are closed.

Close Search Window