Charakterystyka zawodu – TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI symbol 422104

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Zawód dla tych, którzy chcą profesjonalnie organizować ludziom aktywny i nieaktywny wypoczynek. Kandydat powinien mieć wysoką kulturę osobistą, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność podejmowania szybkich decyzji w różnych sytuacjach. Absolwent będzie sprawnie posługiwał się dwoma językami obcymi. W zależności od potrzeb i zainteresowań odbędzie praktykę zawodową u dużych touroperatorów, małych pośredników usług turystycznych, w hotelach, restauracjach.

Zajęcia edukacyjne punktowane

  1. j. polski
  2. j. angielski
  3. matematyka
  4. geografia

Informacje dodatkowe

Dostarczenie do dnia 25 lipca 2023r. zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (dot. kandydatów zakwalifikowanych do technikum, skierowanie na badania wydaje szkoła)

 

Comments are closed.

Close Search Window