Aktualności|

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja poprawkowa dla poszczególnych zawodów odbędzie się w wyznaczonych terminach:

Część praktyczna AU.32 – 20 czerwca 2022r. w sali nr 38 o godzinie 13:00

Część pisemna EE.09 – 21 czerwca 2022r. w sali nr 32 o godzinie 14:00

Część praktyczna EE.09 – 22 czerwca 2022r. w sali nr 39 o godzinie 08:00

Wszystkim zdającym życzymy POWODZENIA !

Comments are closed.

Close Search Window