Aktualności|

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/23 odbędzie się w piątek 23 czerwca 2023r:

godz. 9.00 – I LO – hala sportowa

godz. 10.30 – Technikum nr 1 – sala gimnastyczna

17 wspaniałych uczniów, którzy uzyskali średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 5.0 zapraszamy do składania wniosków o Stypendium Starosty Gliwickiego w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gliwicach , ul. Zygmunta Starego 17 w terminie do 30.06.2023r. na druku będącym załącznikiem do Uchwały XXXIX/314/2022 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 maja 2022r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce  w ramach ” Lokalnego Programu wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Gliwickiego”

Najlepszym, wyróżnionym i wszystkim, którzy ciężko i owocnie przepracowali miniony, wreszcie normalny rok szkolny życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji!

Comments are closed.

Close Search Window