Informacje i ogłoszenia|

Duplikat legitymacji:

Warunkiem otrzymania duplikatu legitymacji jest złożenie wniosku, przedstawienie oryginału wpłaty oraz dostarczenie zdjęcia.

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wpłata na rzecz Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie ul. 1 Maja 21 za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej.

Kwota:  9 

Duplikat świadectwa:

Warunkiem otrzymania duplikatu świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości, jest dokonanie wpłaty na konto szkoły, dostarczenie do Sekretariatu wniosku wraz z oryginałem wpłaty.

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wpłata na rzecz Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie ul. 1 Maja 21 za wystawienie duplikatu świadectwa.

Kwota: 26 zł

Comments are closed.

Close Search Window