Aktualności|

Uwaga! Ważne zmiany w regulaminie !

Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach
2020–2022 jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego
uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych.
W latach ubiegłych dofinansowanie obejmowało podręczniki i materiały edukacyjne.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów programu, rozszerzono katalog wsparcia
o dofinansowanie zakupu materiałów ćwiczeniowych. 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej
Do kogo kierowana jest pomoc?
Podobnie jak w roku ubiegłym uczniowie niepełnosprawni mogą skorzystać z pomocy w
formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w
zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego
oraz materiałów ćwiczeniowych.
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie
dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych w latach 2020–2022 w roku szkolnym 2022/2023 z pomocy mogą skorzystać
uczniowie:
·         słabowidzący,
·         niesłyszący,
·         słabosłyszący,
·         z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
·         z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
·         z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
·         z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
·         z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności
spośród niepełnosprawności wymienionych wyżej

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć do Dyrektora szkoły Wniosek o dofinansowanie do dnia 9 września. Pamiętać należy o konieczności udokumentowania zakupu książek i ćwiczeń fakturą/ rachunkiem z opisem lub stosownym oświadczeniem. Te dokumenty trzeba będzie złożyć w szkole po zakupieniu wszystkich podręczników (początek października).

 

Comments are closed.

Close Search Window