Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2022/23

05.09.2022
godz. 16.00/17:00 T

godz. 17:30 LO
poniedziałek

Spotkania rodziców z wychowawcami klas I,II,III,IV
w salach

Sprawy organizacyjne, wybory do Rady Rodziców, WSO, ocena z zachowania, szkolne procedury bezpieczeństwa

05.09.2022
godz. 16.30 T

godz. 17:30 LO

poniedziałek

Spotkanie dyrektora szkoły, pedagoga, wychowawców z rodzicami klas I
(sala gimnastyczna)

Sprawy organizacyjne, szkolne procedury bezpieczeństwa

05.09.2022
godz. 19.00
poniedziałek

Spotkanie Rady Rodziców
(budynek LO)

Sprawy organizacyjne

28.11.2022
godz. 16:30 T

godz. 17:30 LO
poniedziałek

Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami maturzystów

Podsumowanie 4 letniego cyklu nauki, przygotowanie do egzaminu dojrzałości

 

28.11.2022
godz. 16:00/17:00 T

godz. 17:30 LO
poniedziałek

 

Wywiadówka klasy I,II,III,IV

Spotkanie z rodzicami
Zagrożenia oceną niedostateczna na I półrocze

Konsultacje nauczycieli:

T – 16:15 – 17:15

LO – 17:30 – 18:30

 

27.03.2023  

godz. 16:00/17:00 T

godz. 17:30 LO
poniedziałek

 

Wywiadówka klasy I,II,III,IV

Spotkanie z rodzicami
Zagrożenia oceną niedostateczną w klasach maturalnych

Konsultacje nauczycieli:

T – 16:15 – 17:15

LO – 17:30 – 18:30

 

29.05.2023

godz. 16:00/17:00 T

godz. 17:30 LO
poniedziałek

 

Wywiadówka klasy I,II,III, IV T

Spotkanie z rodzicami

Zagrożenia oceną niedostateczną na koniec roku

Konsultacje nauczycieli:

T – 16:15 – 17:15

LO – 17:30 – 18:30

Comments are closed.

Close Search Window